Informatie over de tenuitvoerlegging van de wettelijke voorschriften van de basisverordening gegevensbescherming van de EU (DS-GVO)

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe DS-GMO van toepassing. Voor ons bedrijf en onze producten zijn het in acht nemen van de gegevensbescherming, het garanderen van maximale gegevensveiligheid en transparantie in de gegevensverwerking essentiële basisprincipes. Hier vind je hoe wij de eisen van de DS-GVO hebben geïmplementeerd en welke processen en documentatie wij beschikbaar hebben.

Het privacybeleid van Marley Spoon

Onze algemene richtlijnen voor de bescherming van gegevens in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens vindt u hier

Waar vind ik informatie over gegevensverwerking op de website van Marley Spoon?

Deze informatie vind je hier.

Wat doet Marley Spoon voor de beveiliging van mijn gegevens?

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens en hechten groot belang aan verantwoorde omgang met deze gegevens. Transparantie en zorgvuldigheid bij het werken met gegevens, evenals open communicatie over het doorgeven van gegevens aan onze dienstverleners zijn voor ons van groot belang. Het opslaan en doorgeven van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen. Ons team is getraind in het veilig omgaan met persoonlijke gegevens, werkt volgens de Marley Spoon richtlijnen voor gegevensbescherming en zorgt zo voor de beveiliging van jouw gegevens.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij slaan jouw gegevens alleen op om de best mogelijke service te kunnen bieden, onze diensten te kunnen leveren en om te factureren. Het zorgt er ook voor dat we informatie kunnen sturen over onze producten en diensten. Zo ben je altijd op de hoogte van de Marley Spoon maaltijdbox, onze actuele aanbiedingen en seizoensproducten.

Wanneer deelt Marley Spoon gegevens?

We zullen alleen informatie delen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Dat is het geval als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Daarnaast hebben we contractuele overeenkomsten afgesloten met onze serviceproviders in overeenstemming met de nieuwe Art28 DS-BER, om ervoor te zorgen dat gegevens uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt en beschermd volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Hoe worden de rechten van de betrokkenen in Marley Spoon geëerbiedigd?

Om alle zorgen met betrekking tot DS ggo's snel en volledig te kunnen verwerken en beantwoorden, hebben wij een uitgebreid documentatie- en responsmanagementsysteem opgezet.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om een bevestiging te vragen of en welke persoonsgegevens wij verwerken. Bovendien heb je het recht de verwerking van gegevens te allen tijde te corrigeren, te wissen en te beperken en het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om de overdracht van jouw gegevens te verzoeken. Neem bij overtredingen van de gegevensbescherming contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie.

Hoe kan ik contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Marley Spoon?

Neem hiervoor contact op met:

Dominik Fünkner

PROLIANCE GmbH

Friedrichstr. 22

80801 München

E-Mail: ph@hwdata.de

Telefoon: +49 89 2500 392 22.

Heb je nog vragen?

Stuur ons gerust een e-mail:

contact@marleyspoon.nl