Informatie over gegevensbescherming Privacybeleid

Nederlands

De volgende gegevensbeschermingsverklaring geeft u informatie over welke gegevens wij van u verwerken in verband met het gebruik van onze website (marleyspoon), of onze mobiele applicaties (apps) en de functies die via deze applicaties toegankelijk zijn. Vooraf ontvangt u een kort overzicht van de gegevensverwerking (kort overzicht). De gedetailleerde presentatie en de gedetailleerde informatie over de specifieke gegevensverwerking bij het gebruik van de aanbiedingen en de afzonderlijke functies van de website vindt u onder informatie over gegevensbescherming.

Kort overzicht

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de Website en de Apps is Marley Spoon SE, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlijn (hierna: Marley Spoon).

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken op ph@hwdata.de.

Welke gegevens worden verwerkt wanneer onze website wordt opgeroepen?

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser verschillende gegevensrecords naar onze servers die technisch noodzakelijk zijn voor de presentatie van onze website en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Deze worden opgeslagen in logbestanden (zogenaamde log files), waarin ook het IP-adres wordt opgenomen.

Maakt de website gebruik van cookies?

Ja, op onze website worden verschillende cookies (technische, prestatie-, statistische en marketingcookies) gebruikt. Gedetailleerde informatie over hoe ze werken, hoe u deze cookies kunt verwijderen of kunt voorkomen dat ze worden opgeslagen, vindt u in de sectie Cookie-instellingen.

Maken wij gebruik van statistische en marketinginstrumenten op onze website?

Ja, wij werken samen met verschillende aanbieders om onze website en onze aanbiedingen meer op de behoeften af te stemmen en voortdurend te optimaliseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om gebruikers- en interessegerelateerde reclame voor ons of onze reclamepartners weer te geven. Gedetailleerde informatie over deze dienstverleners, hoe de tools werken en hoe u deze tools kunt deactiveren, vindt u ook in de sectie Cookie-instellingen.

Geven wij uw gegevens door aan derden?

Nee. Wij delen uw gegevens niet met onbevoegde derden. Bovendien garanderen wij dat wij met externe dienstverleners de nodige contracten voor de verwerking van bestellingen hebben gesloten om te waarborgen dat elke gegevensverwerking volgens onze instructies wordt uitgevoerd en dat deze dienstverleners de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen. Indien deze dienstverleners in derde landen zijn gevestigd (bv. de VS), wordt erop toegezien dat zij een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen.

Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met privacy@marleyspoon.de of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Privacy-informatie

Algemene informatie over gegevensbescherming bij Marley Spoon

De gegevensbeschermingsverklaring bevat informatie in de zin van art. 13 en 14 DS-GVO over de gegevensverwerking in het kader van het gebruik en het oproepen van onze website en de diensten en functies die via deze website toegankelijk zijn.

Voor zover wij linken naar sites van derden, hebben wij geen invloed op of controle over de gelinkte inhoud en de bepalingen inzake gegevensbescherming aldaar. Wij raden u aan de gegevensbeschermingsverklaringen op de gelinkte websites te controleren om na te gaan of en in welke mate daar persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of toegankelijk gemaakt voor derden.

Met het oog op een betere leesbaarheid wordt afgezien van het gedifferentieerd gebruik van verschillende taalvormen. Alle persoonlijke termen zijn gelijkelijk van toepassing op alle geslachten man/vrouw/divers.

De volledige tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), met inbegrip van definities en toelichtingen, is beschikbaar op de volgende link.

Plaats van gegevensopslag

Alle (persoons)gegevens die wij via de website verzamelen en verwerken worden opgeslagen en beveiligd bij het bedrijf Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), een gespecialiseerde cloud provider. AWS garandeert de grootst mogelijke bescherming van uw klant- en gebruikersgegevens tegen verlies en ongeoorloofde toegang dankzij technische en organisatorische maatregelen. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen in datacenters van Amazon Web Services in Europa.

Gegevensverwerking in de Marley Spoon Group

Marley Spoon (Marley Spoon SE) heeft verschillende filialen en dochterondernemingen in Europa, de VS en Australië. Marley Spoon SE, gevestigd te Berlijn, Duitsland, is als enige verantwoordelijk voor het naleven en waarborgen van de technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Met het oog op een groepsbrede procesbeheersing, marketing van producten en klantenondersteuning worden de gegevens ook ter beschikking gesteld aan de andere Marley Spoon-bedrijven. De basis hiervoor is een alomvattend contract overeenkomstig art. 26 DS-GVO, waarin de respectieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze groepsmaatschappijen zijn geregeld. De eerste contactpersoon met betrekking tot de rechten van de betrokkene is ook Marley Spoon SE, met hoofdkantoor in Berlijn.

Gegevensverwerking bij het oproepen van onze website

Logbestanden

Marley Spoon verzamelt zogenaamde toegangsgegevens bij het oproepen van de website en slaat deze op in een logbestand (zgn. log file). Deze toegangsgegevens omvatten ook het IP-adres. Bovendien worden de naam van de website waartoe u toegang had, het bestand waartoe u toegang had, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer URL (de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider in het logbestand opgeslagen.

Wij verzamelen dergelijke technische informatie in de logbestanden, zodat u onze website correct kunt bekijken en wij de oorzaken van eventuele technische problemen kunnen vaststellen. Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Wij delen de gegevens uit de logbestanden niet met derden. De logbestanden worden echter bij AWS opgeslagen en twee (2) maanden na verzameling automatisch gewist. Daarvóór wordt het IP-adres echter geanonimiseerd en alleen voor administratieve (technische) doeleinden opgeslagen. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website.

Cookies

Wanneer een gebruiker onze website oproept, worden cookies opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of computer). De cookies hebben verschillende functies:

Zogenaamde “noodzakelijke cookies” zijn absoluut noodzakelijk om de basisfuncties van de website te kunnen uitvoeren. De gegevensverwerking met behulp van deze cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) DS-GVO.

Voorkeurcookies zijn nodig om bepaalde gebruikersinstellingen op te slaan (bijv. taal, cookie-instellingen), die het surfen aangenamer maken en het gebruik van onze website optimaliseren. De gegevensverwerking met behulp van deze cookies is ook gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f) DS-GVO. In dit opzicht beschouwen wij de tegenstrijdige belangen als evenwichtig, aangezien er geen tracking of gebruikersgedrag wordt geëvalueerd met behulp van deze voorkeurcookies.

Statistische cookies analyseren het gebruikers- en bezoekersgedrag op onze website. Met behulp van deze cookies kunnen (meestal anonieme) profielen worden aangemaakt om onze aanbiedingen en diensten te optimaliseren en aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers en klanten.

Met behulp van marketing cookies kunnen wij op onze websites of die van derden individuele advertenties tonen, die (automatisch) worden geselecteerd op basis van de voorkeuren en het surfgedrag van de bezoekers. Het gebruik van deze cookies vereist uw voorafgaande toestemming en is dus gebaseerd op Art. 6 (1) a) DS-GVO.

Details over de cookies die op de website worden gebruikt, de aanbieders van deze cookies en het specifieke doel dat de cookies dienen, zijn te vinden in de cookie-instellingen.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

Statistiek Gereedschap (Statistiek)

Onze website maakt gebruik van zogenaamde statistische hulpmiddelen, met behulp waarvan wij het gebruikersgedrag van websitebezoekers kunnen evalueren en onze aanbiedingen en diensten dienovereenkomstig kunnen optimaliseren. Met behulp van deze hulpmiddelen en de gebruikte cookies en plugins kunnen wij bijvoorbeeld nagaan hoe en van waar bezoekers op onze website komen, welke delen van een website bijzonder vaak worden bezocht en hoe vaak en hoe lang welke subpagina’s en categorieën worden bekeken. Bovendien kunnen wij bepalen welke zoektermen en websites de gebruiker heeft ingevoerd en evalueren naar welke informatie of aanbiedingen de meeste vraag is. Het doel is om met behulp van de aldus opgedane kennis onze aanbiedingen en onze website op een gebruiksvriendelijke manier te kunnen vormgeven en onze aanbiedingen beter te kunnen afstemmen op onze klanten, bezoekers en belangstellenden. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) a) DS-GVO, daarom vragen wij ook vooraf uw toestemming hiervoor.

Op het gebied van statistieken werken wij samen met professionele dienstverleners die namens ons (en in geval van uw toestemming) gebruikersstatistieken opstellen. De basis van deze contractuele relatie is onder andere de verplichting van de aanbieders om speciale voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om uw gegevens te beschermen en om alle persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken (art. 28 DS-GVO, of op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU).

De details van de aanbieders in deze verwerking zijn te vinden in de Cookie-instellingen.

Remarketing tools (marketing)

Op onze website worden ook zogenaamde remarketingtools gebruikt. Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen wij op onze websites individuele advertenties weergeven of laten weergeven, die (automatisch) worden geselecteerd op basis van de voorkeuren van de bezoekers. Technisch gezien gebeurt de reclametracking meestal via reclame-ID’s, waarbij onder meer cookies door de aanbieders van reclamenetwerken worden gebruikt om profielen van gebruikers op te stellen en, wanneer een website wordt opgeroepen, de advertentie wordt getoond op basis van het cookie-profiel. Via dergelijke remarketingaanbiedingen kunnen interessante aanbiedingen aan een gebruiker worden getoond. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. a) DS-GVO, en daarom vragen wij ook vooraf uw toestemming hiervoor.

De details van de aanbieders in deze verwerking zijn te vinden in de Cookie-instellingen.

Gegevensverwerking in het kader van de bestelling van onze producten

Als u een gebruikersaccount opent voor uw eerste bestelling, verzamelen wij de volgende gegevens: Postcode, e-mailadres, leverings- en factuuradres, voor- en achternaam, telefoonnummer (rekeninggegevens), betalingsgegevens en smaakvoorkeuren.

Wij verwerken deze gegevens om u toegang te verschaffen tot uw klantenrekening. De logingegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt om uw klantenrekening te verifiëren.

Met behulp van de verstrekte gegevens kunnen wij ook uw bestelling opnemen, de productselectie aanpassen aan uw voorkeuren en voorkeuren en passende aanbevelingen doen. De gegevens worden vervolgens verwerkt voor de verwerking en afhandeling van uw bestelling en om de bestelde maaltijdboxen / goederen naar u toe te sturen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO

Wij slaan de accountgegevens op voor de duur van het bestaan van uw klantenaccount, tenzij u ons verzoekt deze voordien te verwijderen.

Wij bewaren de account- en logingegevens voor de duur van het bestaan van uw klantenaccount, maar ten minste tot het verstrijken van wettelijke of eventuele contractuele garantie- en waarborgaanspraken. Na het verstrijken van deze termijnen bewaren wij de door de handels- en belastingwetgeving voorgeschreven informatie over de contractuele relatie gedurende de bij wet bepaalde termijnen. De verstrekking van de bovengenoemde persoonsgegevens is contractueel verplicht, omdat anders het gebruik van de klantenrekening en het beheer van uw klantenrekening niet mogelijk is.

De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

Wij geven gegevens over uw naam, afleveradres en telefoonnummer door aan logistieke bedrijven en verzendpartners die door ons zijn ingeschakeld.

Details over de logistieke bedrijven en verzendingspartners die wij gebruiken, vindt u op onze website.

Betalingsdienstaanbieder

Uw bestelgegevens worden doorgegeven aan de overeenkomstige betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van de betalingsmethode die u hebt gekozen. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens berust bij de betalingsdienstaanbieder als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Wij slaan ook geen creditcard- of andere betalingsgegevens van u op.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO

Kredietcontroles

Marley Spoon biedt klanten de mogelijkheid om maaltijdboxen / goederen op rekening of via automatische incasso te kopen en heeft er derhalve een gerechtvaardigd belang bij om zich zo goed mogelijk tegen wanbetaling te beschermen. Dit gebeurt onder meer door eerst de kredietwaardigheid van de klant na te gaan. In het kader van deze controle is Marley Spoon gerechtigd gebruik te maken van negatieve kredietwaardigheidsinformatie die zij zelf over de desbetreffende klant heeft verzameld of die zij van een daartoe gemachtigd bedrijf heeft ontvangen (voor details zie betalingswijze). De kredietwaardigheidsinformatie is informatie over openstaande betalingsvorderingen en informatie die rechtstreeks wijst op het risico van niet-betaling (bv. insolventie, advies van de debiteur, uitstel van betaling wegens betalingsonmacht). In gevallen waarin een klant op rekening of via automatische incasso wenst te bestellen, hebben wij het recht om de in het kader van de bestelling verkregen informatie te gebruiken om een waarschijnlijkheid van wanbetaling te berekenen (interne scoring). De berekening van de kans op wanbetaling door middel van interne puntenwaardering is gebaseerd op een erkende wiskundig-statistische procedure. De voor de interne scorebepaling gebruikte gegevens zijn met name het resultaat van een combinatie van de volgende gegevenscategorieën: Adresgegevens, leeftijd en gewenste betalingsvoorwaarden.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, verwerken wij alleen uw e-mailadres. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op gezette tijden informatie toe te zenden over producten en promoties van Marley Spoon of haar groepsmaatschappijen (zie hierboven), afhankelijk van het door u gekozen interessegebied. Deze gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Bij het ontvangen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van zogenaamde web beacons of tracking pixels, waarmee wij kunnen vaststellen dat u de nieuwsbrief hebt ontvangen of geopend en of u hebt geklikt op links die in de nieuwsbrief zijn opgeslagen. Met de aldus verkregen gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Wij kunnen deze gegevens koppelen aan acties die u op onze website hebt ondernomen door middel van tracking.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Wij geven uw persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, niet door aan onbevoegde derden. Uitzondering hierop is het doorsturen van het e-mailadres ten behoeve van het verzorgen van nieuwsbrieven door groepsmaatschappijen van Marley Spoon. De nieuwsbrieftool wordt verzorgd door een externe provider, en daarom hebben wij met hen een contract gesloten voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven en daarmee tegen de verwerking van uw voornoemde gegevens. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming totdat u deze intrekt, blijft onverlet. Als u ook geen geautomatiseerde evaluatie en analyse van uw gebruikersgedrag in verband met de nieuwsbrief wenst te ontvangen, moet u zich helaas afmelden voor de nieuwsbriefdienst. Tot dan worden de gegevens bewaard zolang u zich op de nieuwsbrief hebt ingeschreven. Na de afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op. Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de opgave van het e-mailadres is de verzending of de ontvangst van de nieuwsbrief echter niet mogelijk.

Marketing

Indien de klant een overeenkomst aangaat met Marley Spoon en het elektronische postadres (e-mail) verstrekt, heeft Marley Spoon het recht dit elektronische postadres (bijv. e-mail adres) van de klant te gebruiken voor directe reclame voor haar eigen gelijksoortige goederen of diensten. De klant heeft altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres) zonder andere kosten te moeten maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Productvoorkeuren en klantenprofielen

In verband met het gebruik van het Marley Spoon gebruikersaccount en uw bestellingen, alsmede uw receptkeuze, slaan wij informatie op waarmee wij conclusies kunnen trekken over uw productvoorkeuren en daarmee de klantenervaring voor u aangenamer en comfortabeler kunnen maken. Daarbij verwerken wij uitsluitend uw accountgegevens en uw zogenaamde voorkeurs- of genotsgegevens (voorkeuren; bestelgegevens; bestelplannen (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Wij willen onze klanten een optimale winkelervaring bieden bij het gebruik van onze diensten en doen individuele aanbiedingen en speciale promoties op basis van uw bestellingen en zoekopdrachten naar producten. Voor dit doel analyseren wij de bestelling en het gebruikersgedrag in ons Marley-Spoon account door interne verwerking van het klantnummer, het gezochte of bestelde artikel, de respectievelijke selectie alsmede de bestelhistorie. Het resultaat van deze analyses heeft echter geen juridische gevolgen of negatieve effecten voor de klanten. Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de bijbehorende profilering blijft onverlet.

De gegevens zullen niet aan onbevoegde derden worden bekendgemaakt. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het bestaan van uw klantenrekening, tenzij u ons verzoekt ze voordien te verwijderen. De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is noch contractueel, noch wettelijk verplicht.

Contact en chat

Wij gebruiken verschillende contactfuncties op onze website om informatie uit te wisselen met onze klanten en belangstellenden en om hun zorgen en vragen te beantwoorden. Wij verwerken de aanvragen en de in dit kader aan ons toegezonden informatie uitsluitend om de aanvraag te verwerken en om contact met u op te nemen. Tegelijkertijd worden de gegevens gebruikt om uw profiel toe te wijzen als u zich met dezelfde gegevens als klant registreert. Als u onze contactfuncties gebruikt, hebben wij alleen uw voor- en achternaam, telefoonnummer (klantenhotline) en uw e-mailadres nodig om de vragen te beantwoorden.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Indien u reeds klant bent, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op de bestaande contractuele relatie met ons (Art. 6 lid 1 lit. b) DS-GVO).

Wij geven uw gegevens niet door aan onbevoegde derden. Voor de verwerking van het contact werken wij echter samen met gespecialiseerde dienstverleners die de contactaanvragen en de bijbehorende gegevens namens ons verwerken.

Wij gebruiken de gegevens totdat het desbetreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd. Bovendien bewaren wij de communicatie voor de duur van de contractuele relatie met u of het bestaan van een klantenrekening, maar op zijn langst totdat ons wordt verzocht de communicatie te verwijderen. Uw toestemming voor gegevensverwerking kunt u te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze informatie is het echter mogelijk dat het verzoek niet kan worden verwerkt.

Sociale media en fanpagina’s

Wij zijn aanwezig op verschillende online platforms en sociale netwerken om te communiceren met potentiële of bestaande klanten of talenten, om informatie uit te wisselen met geïnteresseerden en gebruikers of om reclame te maken voor onze aanbiedingen en diensten.

Wij exploiteren onze websites onder gezamenlijke verantwoordelijkheid (krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming) met de aanbieders van de onlineplatforms en sociale netwerken. Wij verwerken gegevens die u rechtstreeks deelt of publiceert via de onlineplatforms en -netwerken (bv. via commentaar- en chatfuncties) als verantwoordelijke partij om met u in interactie te treden of om informatie met u uit te wisselen. In het kader van deze interactie kunnen wij van de providers ook statistische gegevens ontvangen over het gebruik van onze “kanalen en fanpagina’s”. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over interacties, vind-ik-leuks, opmerkingen of samengevatte informatie en statistieken (bv. IP-adres; herkomst van volgers), die ons helpen om meer te weten te komen over de interacties met onze aanwezigheid. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking binnen ons verantwoordelijkheidsgebied is Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO.

De aanbieders verwerken de gegevens echter ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben geen invloed op gegevens die door de aanbieder onder zijn eigen verantwoordelijkheid overeenkomstig zijn eigen gebruiksvoorwaarden en voorwaarden inzake gegevensbescherming worden verwerkt. Wij wijzen erop dat bij het oproepen van de bovengenoemde aanbieders verdere gegevens (bijv. over uw gebruik en “surfgedrag”) kunnen worden verzameld en eventueel aan de aanbieder kunnen worden doorgegeven. Gelieve er tevens nota van te nemen dat in geval van interactie via de bovengenoemde media, gegevens ook buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt, waarbij de aanbieders zich ertoe hebben verbonden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven. Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Meer informatie hierover vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders.

Indien wij in verband met het gebruik van de onlineplatforms en sociale netwerken over persoonsgegevens van u beschikken, verzoeken wij u ons uw bezwaren kenbaar te maken. Indien u bijkomende rechten wenst te doen gelden tegen een specifieke aanbieder, gelieve dan contact op te nemen met de respectieve verantwoordelijke partij.

Carrière

Details over het type en de omvang van de gegevensverwerking in verband met sollicitaties via onze website vindt u afzonderlijk in de rubriek Jobs.

Verzoeken van derden

Het overzicht van de zogenaamde “third party requests”, d.w.z. de gegevensverzoeken van externe aanbieders die met uw browser of eindapparaat communiceren wanneer u onze website oproept (bijv. via plug-ins), vindt u in de rubriek Cookie-instellingen.

Uw rechten

U hebt het recht om te allen tijde te vragen of wij persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op correctie, wissen en beperking van gegevensverwerking, alsmede het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, of om gegevensoverdracht te verzoeken.

Alle verzoeken om informatie, informatieverzoeken, herroepingen of bezwaren tegen gegevensverwerking kunt u per e-mail richten aan privacy@marleyspoon.de of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken op de gegevensbescherming.

Informatie over het bijzondere recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die onder meer op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DS-GVO, overeenkomstig artikel 21 DS-GVO, plaatsvindt. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar privacy@marleyspoon.de.